Saturday, April 02, 2016

Paano maalala ang UP naming mahal

Kaninang umaga, nabalitaan kong nasunog ang Faculty Center (FC) sa Unibersidad ng Pilipinas (UP) sa Diliman, Lungsod ng Quezon. Nagsimula raw ang sunog ng mga 1:15 ng umaga sa ikatlong palapag. Kumalat ang apoy papunta sa ikatlong palapag at parte ng unang palapag. Dumating ang mga bumbero at huminto ang sunog ng mga 4:00 ng umaga. Wala namang nasawi, ngunit maraming aklat, dokumento at kagamitan ang nasunog.

 
Larawan ng Faculty Center at mga diwata na kinuha noong Marso 23, 2015

  
Ang Oblasyon o Pahinungod na inukit ni Guillermo Tolentino   

Ang Bulwagang Quezon

 

 Ang Teatro at Carillon 

  
Balik tanaw sa Oblasyon at Bulwagang Quezon

  Mga Kababaihang Nanahi ng Watawat ng Pilipinas (Women Sewing the Philippine Flag)

  
Lagoon

 Museo Vargas (Vargas Museum)

   
Obra sa harap ng Bulwagang Palma (Palma Hall)

 Bulwagang Palma (Palma Hall)

   
Bulwagang Melchor (Melchor Hall)

 Daang Beta Epsilon (Beta Epsilon Way)

  
Punong Aklatan (Main Library) o Bulwagang Gonzales (Gonzales Hall)

 Ang Lumulubog na Hardin (Sunken Garden)

  
Bulwagang Malcolm (Malcolm Hall)

No comments:

Post a Comment