Monday, November 02, 2015

Tanim bala

Nakakalungkot at nakakagalit ang mga balita ngayon tungkol sa "tanim bala" sa mga paliparan sa Pilipinas. Mayroon nang mga misyonaryo, matatanda, at kabataan na napahamak dito. Paano ba natin maiwasan maging biktima ng "laglag bala" sa mga paliparan?

1. Ikaw mismo ang mag-empake ng bagahe mo. Kunin ng mga litrato ang bagahe bago isara. Balutin ang bagahe sa plastic para maiwasan malagyan sa loob. 

2. Maging maingat sa mga paliparan. Huwag buksan ang bagahe nang mag-isa. Huwag tumanggap ng gamit na padala mula sa ibang tao.

3. Kapag may inspeksyon, magkaroon ng testigo bago pabuksan ang mga bagahe. Maaaring maghintay ng abogado bago buksan ang bag.

4. Maging kalma at alerto. Tingnan, makinig at makiramdam sa paligid. Huwag matakot sa mga tao sa paliparan. Irekord ang lahat ng sinasabi nila at kunan ng litrato ang mga pangyayari.

Sana maimbestigahan na ang "laglag bala" at mahanapan na ng lunas ang problemang ito.


Kung bumalik ang Papa sa Pilipinas, baka may makita ring bala sa mga bagahe niya.

No comments:

Post a Comment