Saturday, November 30, 2013

Alalahanin si Bonifacio

Tumira ako sa Fort Bonifacio ng maraming taon bago kami lumipat dito sa bahay namin ngayon. Malapit sa puso ko si Boanifacio kasi parehong sundalo ang mga magulang ko noong nagtratrabaho pa sila.

Gusto ko sana sabihin na kasing tapang ako ni Bonifacio, pero hindi ako ganoon katapang. Sapat na sa akin ang gumawa ng mabuti at tumulong sa mga nangangailangan hanggang kaya ko pa.

Kaya malaki ang pasasalamat ko sa ating mga bayani, noon at ngayon, na tumutulong sa mga kababayan natin bukod pa sa kanilang mga tungkulin. Mabuhay ka, Andres Bonifacio! Mabuhay kayo, mga bayani ng Pilpinas!

No comments:

Post a Comment