Monday, May 06, 2013

Paano magreklamo ng isang krimen

Tinanong kanina kung may kaibahan ba ang abogadong gumagawa ng reklamo at ang piskal na umuusig ng krimen. Ang sagot ko'y oo, may kaibahan sila.

1. Kahit sino'y maaaring gumawa ng reklamo o salaysay ng isang krimen. Pupunta ang biktima sa pulis o korte. Ikukuwento ang krimen na nangyari sa kanya at kung sino ang gumawa noon. Karaniwang nagpapatulong sa isang abogado ang biktima, pero kahit sino puwede gumawa ng reklamo.

2. Ipapaalam ng pulis o korte sa akusado ang reklamo at manghihingi ng sagot. Karaniwang binibigyan ng 10 araw para sumagot ang akusado.

3. Mag-iimbestiga ang piskal o prosecutor kung may "probable cause" o kung malamang nangyari ang krimen. Ito ang "preliminary investigation" o PI. Kung malamang walang krimen, ipapaalis niya ang reklamo. Kung malamang nangyari ang krimen, irerekomenda ng piskal na ituloy ang kasong kriminal at gagawa ng information.

4. Ang hukom o huwes ang pipirma ng information. Kung may information na, pwede na arerestuhin ang akusado.

No comments:

Post a Comment