Wednesday, October 05, 2005

Kahapon, kumuha kami ni Manong, Lila at ako ng ID. Tapos nagpabunot ako ng ngipin. Wala na kasing puwesto yung third molar sa babang kanan ng bunganga ko. Masakit pa rin siya pag-uwi ko sa bahay kaya medyo matagal ako natulog noong hapon at gabi. Malalambot lang na pagkain ang puwede kong kainin ngayon.

Kaninia, hindi na masyadong masakit ang ngipin ko. Tumulong ako sa paglinis at paghiwa ng pinya. Binunutan ko rin ng kilay si Auntie. Mamaya, magsisimba kami ni Mommy. Iniisip ko ngayon kung paano ako magsusulat ng mga research paper para masanay akong magsulat at hindi ko makalimutan. Sa internet na lang ako kukuha ng impormasyon. Nag-sign-up rin ako sa Philippine e-library, www.elib.gov.ph.

No comments:

Post a Comment