Sunday, October 17, 2004

Alimango

Kagabi, pumunta kami sa Solomon Islands para mangisda ng mga alimango. May dala kaming timba, mga net at leeg ng manok. Pagdating namin sa piyer, maraming na palang tao doon. Nakakakuha kami ng ilang mga alimango, na tawag ay Chesapeake blue crab. Marami ring dikya, swordfish at mga dahon. Tapos, umalis yung ibang nangingisda. Di lumaan, dumami yung nahuli naming mga alimango, maraming malalaki. Napuno namin ang isang timba. Bumalik kami ni Tito Gas sa apartment para lutuin yung mga alimango. Mabuti at naroon si Tito Ed at sinabi niyang siya na lang ang magbabantay sa niluluto. Bumalik kami sa piyer. Medyo inaantok na ako kaya konti na lang ang nakikita kong lumalangoy na alimango. Pagkatapos ng ilang oras, bumalik na ako sa sasakyan at natulog hanggang nakarating na kami sa bahay.

No comments:

Post a Comment